Annuleringsbeleid

Abonnement

Dit artikel is van toepassing in aanvulling op de andere bepalingen van het contract voor elk abonnement waarop de Klant via het Platform inschrijft.

Het abonnement geeft recht op: toegang tot de aangekochte cursussen en leeromgeving

De Klant wordt als volgt gefactureerd: maandelijks op dezelfde dag als inschrijving. Koopt klant op 15/X/20XX dan zal de volgende inhouding op 15/X+1/20XX zijn.

Maandelijks bedrag gelijk aan het eerst betaalde bedrag bij afname van het abonnement en dit voor de duurtijd vermeld in de productomschrijving.

Alle abonnementen worden afgesloten voor de duur vermeld in de productomschrijving. Abonnementen kunnen niet vroegtijdig stopgezet worden, daar de klant vanaf dag 1 toegang heeft tot de gehele cursus. Meer hierover kan u hieronder lezen.

 

Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

a. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt uitgevoerd.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van diensten, dan stemt de Klant er uitdrukkelijk mee in dat de Verkoper de diensten meteen kan uitvoeren. De Klant erkent hierbij afstand te doen van zijn herroepingsrecht van zodra de Verkoper de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.

Contact informatie

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de Website of deze Gebruiksvoorwaarden, aarzel dan niet om ons te contacteren per e-mail op [email protected] en of op het volgende adres Bodhi LTD. str. 28 Manyovo Bardo Street, 1618, Sofia, Bulgaria.