Privacy Policy

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe we met persoonsgegevens omgaan. Daarmee willen we graag voldoen aan de grondbeginselen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, mei 2016). We respecteren jouw privacy als bezoeker van onze websites www.moneymatrix.be en als gebruiker van onze diensten en producten. Wij doen ons uiterste best die privacy te beschermen.

Bij het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de gebruikersvoorwaarden in deze privacyverklaring:

Je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systemen. Indien je het hier niet mee eens bent, dien je deze website te verlaten.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Aansprakelijkheid

Bodhi ltd en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van  www.moneymatrix.be en en in andere gegevensdragers. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering of in andere fysieke en niet-fysieke gegevensdragers kunnen in geen geval aanleiding geven tot enige financiële compensatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse.

Verantwoordelijkheid

Bodhi ltd is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bodhi ltd verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, de website bezoekt en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam (indien opgegeven)E-mailadres (indien opgegeven)IP-adres Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie, het invullen van een intakeformulier en telefonisch Locatiegegevens Gegevens over jouw activiteiten op onze website Internetbrowser en apparaat type.

Hoe wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken op verschillende manieren:

Direct contact: je verstrekt persoonsgegevens door het invullen van een formulier op onze site of door communicatie via de reguliere post, telefoon, email of anders, ook als je:een product of dienst aankoopt een account op de website aanmaakt je aanmeldt voor een nieuwsbrief of een publicatie aanvraagt je aanmeldt voor bepaalde marketinguitingen ons feedback geeft Indirect contact: door middel van (Facebook)pixels of analytische software worden (anonieme) gegevens bij het bezoek aan onze website opgeslagen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over je gezondheid, gegevens over jouw seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, genetische of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijk persoon.Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via , dan [email protected] verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bodhi ltd verwerkt jouw persoonsgegevens met jouw toestemming voor de volgende doelen:– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder na toestemming

– Het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om goederen en diensten bij je af te leveren

– Het analyseren van jouw (surf- en klik)gedrag op de website om daarmee (het gebruiksgemak van) onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Delen van persoonsgegevens met derden en geautomatiseerde besluitvorming

Bodhi ltd kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bodhi ltd tussen zit. Bodhi ltd kan gebruik maken van de volgende computerprogramma’s of -systemen en/of derden:

Drip – autoresponder en versturen van nieuwsbrieven Zapier – een koppeling tussen verschillende systemen Leadpages – landingspagina’s en marketing tools Gravity Forms – voor het verzenden van diverse formulieren Facebook – sociaal netwerk en advertentiekanaal Google Analytics – om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website Kalender – voor het online inplannen van afspraken Hubspot – CRM Systeem Diverse webinar software – Demio, Webinarjam en Zoom Thrive – voor het genereren van leads en het afnemen van quizzen Woocommerce + plugin voor het versturen van jouw bestelling Invasion Community – voor ons eigen ledenforum. Een virtueel assistent die helpt bij het contact met leads en klanten. Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens. Bodhi ltd verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dát wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Neem contact met ons op via email als je hier meer informatie over wilt ontvangen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bodhi ltd bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de mailings kun je je ten alle tijden uitschrijven middels de knop in de aanmeldbevestiging of via de link die onder elke email staat.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bodhi ltd gebruikt functionele, analytische (Google Analytics) en tracking (Facebook) cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden (zoals het akkoord gaan met de cookieverklaring). Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Houd er rekening mee dat de website of delen hiervan, bij weigeren of uitzetten van de cookies, niet goed kunnen functioneren. Jouw akkoord met de cookieverklaring wordt 3 maanden onthouden, daarna wordt deze automatisch verwijderd en kun je opnieuw je akkoord geven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account die je onder elke ontvangen email vindt. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen we jou om specifieke persoonlijke informatie vragen. Dit ter bescherming van je privacy. Bodhi ltd zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Bodhi ltd wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Wij zouden je dankbaar zijn als je eerst contact met ons zou willen opnemen, zodat we de kans krijgen het voor je op te lossen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bodhi ltd neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

(externe) links

Deze website kan hyperlinks naar third-party websites, plugins en applicaties bevatten. Door het klikken op links of andere connecties te maken, zou het kunnen dat je deze third parties toestemming geeft om data van jou te verzamelen. Wij hebben geen controle over deze externe partijen en we zijn niet verantwoordelijke voor hun privacyverklaring. We raden je aan om de privacyverklaring van desbetreffende partijen goed te bestuderen.

Voor vragen, inzage, bezwaar, rectificatie kun je contact opnemen met: [email protected] Bodhi LTD. str. 28 Manyovo Bardo Street, 1618, Sofia, Bulgaria.