De informatie oorlog

May 30, 2023

Het zal je niet verrassen dat informatiestromen controleren essentieel is in het succes van een systeem of gedachtegoed en ook hier zit onze geschiedenis vol van voorbeelden hoe een verandering in de manier waarop informatie zich door de samenleving kan bewegen een enorme verandering in die samenleving op zich kan teweeg brengen. Dus laten we eens kijken wat er vandaag de dag gebeurt in de informatie oorlog.

Liever de video kijken?

 

Wat is waarheid?

Als je eerlijk bent, wat jij vandaag voor waarheid aanschouwt of wat jij je omgeving vertelt over wat er vandaag allemaal gebeurt, hoe diep ben jij effectief gegaan om te onderzoeken of die overtuigingen en informatie die je deelt wel effectief kloppen? 

Ik denk, als we eerlijk zijn met onszelf, dat de meeste onder ons ook aan confirmation bias leiden. 

We hebben enkel nog oog voor wat past binnen ons eigen kader en in deze geïsoleerde wereld waarin we elk onze eigen individuele algoritmische bubbel hebben, is er geen ruimte meer om onze eigen blik nog te verruimen buiten ons eigen gezichtsveld. Dit is natuurlijk een gevaarlijke evolutie. 

Zelfs de wetenschap raakt het uiteindelijk zelden over iets eens. Zoek over een specifiek onderwerp de 5 meest gevierde experts in de wereld en je zal zien dat ze het allesbehalve eens zullen zijn. 

Het is dus erg moeilijk om vast te stellen wat nu wel of niet waar is. 

Wat in mijn mening wel mogelijk is, is de geschiedenis bestuderen en weerkerende patronen en systemen ontdekken. Wat in mijn mening ook mogelijk is, is de impact van bepaalde gebeurtenissen gaan inschatten. 

Zonder daarom te moeten weten wat wel of niet waar is, of zonder mij te moeten verliezen in zinloze discussies en details, kan ik op basis van al die informatie wel een kader creëren waarop ik zelf mijn beslissingen kan maken. 

Een aantal conclusies die ik daarom trek, zonder te claimen dat ze absolute waarheid zijn, maar wel voldoende overtuigend zijn voor mij om actie op te ondernemen: 

  • Een te groot overheidsingrijpen heeft op lange termijn altijd een ontwrichtend effect.  
  • Of de centrale banken nu in handen zijn van een kleine elite of niet, wanneer je een eeuw lang geld uit het niets creëert, heeft dat een enorm negatieve impact op de burger zijn/haar koopkracht en ontwricht je een financieel systeem met als onvermijdbaar gevolg de uiteindelijke crash/vernietiging ervan.
  • Of The Great Reset nu gepland was of niet, een geglobaliseerde wereld op slot leggen (lockdowns) heeft ontwrichtende gevolgen voor ons gehele sociale en economische systeem.
  • Een oude machtsstructuur zal zelden zonder slag of stoot zijn/haar machtspositie opgeven.
  • Enkel een economische reset kan een nieuw systeem leven inblazen. 
  • Sociale onrust, corruptie, overheidsfalen, economische crisis, oorlog, hongersnood, etc. zijn wederkerend in zo’n transitie naar een nieuw systeem als we de geschiedenis bestuderen.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Bottom line: we staan op een kantelpunt, en we hebben (hoewel steeds iets anders) hier al vaker gestaan in de geschiedenis met telkens een bepaalde impact op het gebied van economie, sociologie, planeet, etc. 

Met die kennis en inzichten kunnen we voor onszelf een framework creëren om (hopelijk) de juiste beslissingen op te gaan maken. 

Monopolies & informatie-oorlogen

Nu is eigenlijk wat ik hierboven zei nooit anders geweest. Alleen zijn de kanalen waarvan we die informatie krijgen veranderd… 

We beseffen daardoor dat wat tot voor kort door iedereen als waarheid werd beschouwd eigenlijk gewoon een algemeen aanvaarde narratief was, die makkelijk in stand te houden was omdat er eigenlijk maar één kanaal (of beperkt aantal kanalen) deze informatie aan ons bezorgde. 

De krant(en) en het nieuws waren tot voor kort eigenlijk onze bron van ‘waarheid’. 

De laatste jaren hebben we ontdekt dat deze ‘waarheid’ eigenlijk vooral propaganda is en dient om ons binnen een bepaalde narratief te houden ter invulling van een bepaalde agenda. 

Met de opkomst van het internet en met name de boom van sociale media in de laatste jaren zagen we een enorme democratisering van informatie: iedereen kan vandaag namelijk ‘journalist’ zijn en de technologie van het internet stelt ons in staat om zeer makkelijk én gratis een groot publiek te bereiken. 

Dit was tot voor kort simpelweg onmogelijk en de impact ervan mogen we niet onderschatten. 

Het effect op de samenleving hebben we duidelijk gezien de voorbije jaren. Nog nooit was er zoveel verdeeldheid. Een grote groep schikte zich naar het overheid narratief: “een zeer gevaarlijk en dodelijk virus” die gebracht werd door de mainstream media, terwijl een kleine groep zeer kritisch was en daarbij hun heil en ook “waarheid” zocht op sociale media bij gelijkgestemden. 

Deze verdeeldheid zorgde figuurlijk voor een scheur in onze samenleving; zij die mee in lijn blijven lopen met het systeem en zij die voor iets anders kiezen met de opkomst van een parallelle samenleving als gevolg. Zo krachtig is de stroom van informatie en ‘waarheid’ binnen een samenleving.  

Het zal je niet verrassen dat om die reden informatiestromen controleren essentieel is in het succes van een systeem of gedachtegoed. En ook hier zit onze geschiedenis vol van voorbeelden hoe een verandering in de manier waarop informatie zich door de samenleving kan bewegen een enorme verandering in die samenleving op zich kan teweeg brengen. 

Drukpers en heksenjachten

Een prachtig voorbeeld is de drukpers en de invloed op de heerschappij van de kerk op het einde van de middeleeuwen. Door deze innovatie werd het onmogelijk voor de kerk om nog langer de grip op ‘de waarheid’ vast te houden (plots kon informatie heel snel door de samenleving reizen) wat uiteindelijk onvermijdelijk tot de breuk tussen kerk en staat leidde. De drukpers wordt door velen gezien als één van de belangrijkste uitvindingen voor de start van de Reformatie en de Renaissance. Een compleet nieuwe wereld dus. 

 Ook dit ging natuurlijk niet zonder slag of stoot. Zo vond er tijdens deze periode bijvoorbeeld een grote heksenjacht plaats: het was een soort van wanhoopsdaad voor de kerk om hun marktaandeel te kunnen blijven behouden in een tijd waarin het monopolie van de katholieke kerk uitstervende was.

Klinkt de term ‘heksenjacht’ je bekend in de oren in de huidige tijdsgeest? Bijvoorbeeld de censuur die we hebben gezien de voorbije jaren? De reden is eenvoudig: ook vandaag staan we op zo’n kantelpunt in de organisatie van onze samenleving. 

Het brengt mij ook bij wat ik eerder al zei: weerkerende patronen in de geschiedenis… De nieuwe heksenjacht is die op zogeheten ‘desinformatie’ en ook deze begint zorgwekkende vormen aan te nemen.

 

CBDC's (Central Bank Digital Currencies)

Tegelijk zien we de opkomst van een nieuwe controletool die dient om de bestaande machtsstructuur staande te houden. Die nieuwe controletools zijn de CBDC’s (Central Bank Digital Currencies). 

Bij velen al bekend als programmeerbaar geld waarmee de centrale partijen achter de tech in staat zijn te bepalen wat jij wel of niet met je geld kan doen. 

De missing link hier voor velen is dat programmeer geld gelijk staat aan afdwingbare waarheid. En dat is zeer zorgwekkend. 

Want wanneer je kan bepalen in een samenleving wat mensen wel of niet met hun geld (en dus levensenergie) kunnen doen, kan je ook bepalen wat in een samenleving wel of niet mag, juist of fout is en dus eigenlijk ook kan bepalen wat wel of niet waar is. 

Ik herhaal: CBDC’s = programmeerbaar geld + afdwingbare waarheid. En dat zal op termijn de finale gevangenis blijken voor de EU middenklasser.

Wat kan je eraan doen?  

Asap een Freedom Structure opzetten zodat je eigenaarschap krijgt over je eigen levensenergie en deze kan aanwenden voor je eigen doelen in plaats van die van iemand of iets anders. 

Bekijk mijn aanbod daarvoor op www.moneymatrix.be 

Talk soon,

Benjamin

  


 

Meer lezen?

Geld & energie (problemen)

De val van de welvaartsstaat

11 opportuniteiten om online je geld te verdienen (locatie onafhankelijk)

Financiële vrijheid in je inbox!

Een ineenstortend economisch systeem, de transitie naar een nieuw tijdperk met ongeziene opportuniteiten. Volg de grootste shift in de menselijke geschiedenis ooit van dichtbij via mijn nieuwsbrief.  

Jouw data is veilig bij ons.